Maksimalne cijene usluge provođenja energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata određene su Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 12.05.2010. godine (u daljnjem tekstu Odluka o maksimalnim cijenama). Provedbom energetskih pregleda i certificiranja zgrada u praksi u zadnje 4 godine, pokazalo se da je posao energetskih certifikatora vrlo zahtjevan, te da je izvještaj o energetskom pregledu ozbiljna stručna analiza koja predstavlja prvi i vrlo važan korak u pokretanju projekata cjelovite energetske obnove zgrada.
U postupku provođenja energetskog pregleda provode se analize koje se odnose na: način gospodarenja energijom u građevini, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sustav za pripremu potrošne tople vode, sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustav rasvjete, specifične podsustave, sustav opskrbe vodom, sustav mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativne sustave za opskrbu energijom i obnovljive izvore energije. Na osnovu analize i prikupljenih podataka predlažu se konkretne energetski, ekonomski i ekološki optimalne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu.
Kako je Ministarstvo u međuvremenu povuklo Odluku o maksimalnim cijenama, te se ista smatra nevažećom, Hrvatska udruga energetskih certifikatora je izradila novi Cjenik koji sadrži preporučene cijene za obavljanje energetskih pregleda i izradu energetskog certifikata novih i postojećih zgrada. Sve navedene cijene u cjeniku ne sadrže PDV. Cijena uključuje provedbu energetskog pregleda, sve potrebne proračune i analize te izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu i izradu energetskog certifikata. Cijena se određuje u ovisnosti o građevinskoj bruto površini grijanog dijela zgrade, a za površine između graničnih vrijednosti iskazanih u tablici cijena se određuje linearnom interpolacijom. Prihvatljivo odstupanje od cijena je +- 25%, ovisno o stupnju složenosti građevine. Za sve zgrade veće od 400 m2, obavezno je sudjelovanje tri ovlaštena energetska certifikatora (arhitektonsko/građevinske struke, strojarske struke i elektrotehničke struke). Ovaj cjenik ne uključuje energetske preglede industrijskih postrojenja, javne rasvjete i ostalih građevina koje nisu zgrade.
Hrvatska udruga energetskih certifikatora, temeljem detaljne analize potrebnog inženjerskog rada u provedbi energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrada smatra da su preporučene cijene, uz definirano prihvatljivo odstupanje od cijena vezano na složenost zgrade, jedini mogući način da se kvalitetno odradi ugovoreni posao, što će dugoročno utjecati na povećanje kvalitete rada ovlaštenih energetskih certifikatora i smanjiti mogućnost greške i poništenja izdanih energetskih certifikata od strane provedene kontrole nadležnog Ministarstva.

Pogledajte novi cjenik