Što nudimo?

 • Izrada procjene rizika
 • Izrada normativnih akata iz zaštite na radu i Pravilnika o zaštiti na radu s pripadajućim prilozima
 • Izrada plana programa osposobljavanja radnika
 • Osposobljavanja iz područja zaštite na radu i osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
  • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  • Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavca
  • Osposobljavanje povjerenika radnika
  • Osposobljavanje zaposlenih za provedbu evakuaciju i spašavanje
 • Ispitivanje čimbenika radnog okoliša
  • Mikroklimatski čimbenici
  • Osvijetljenost
  • Buka
 • Ispitivanje radne opreme (strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta)
 • Ispitivanje električnih instalacija (zaštita od izravnog i neizravnog napona dodira)
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja
 • Provedba vježbe evakuacije i spašavanja zaposlenika u skladu s planom evakuacije i spašavanja
 • Izrada plana uređenja privremenog radilišta
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije, učinkovitost ventilacije pušačkih prostora
 • Ispitivanja za potrebe minimalno tehničkih uvjeta
 • Izrada Procjene rizika
 • Procjena rizika za rad na računalima
 • ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke do 49 zaposlenih
 • ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke preko 49 zaposlenih
 • koordinator za zaštitu na radu u fazi projektiranja - koordinator I
 • koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja - koordinator II