Što nudimo?

 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • Izrada normativnih akata iz područja zaštite od požara
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja
 • Ispitivanje iz područja zaštite od požara za tehničke preglede
 • Osposobljavanje radnika:
  • za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
  • za članove tima za provedbu evakuacije i spašavanja
  • za voditelja provedbe evakuacije i spašavanja.
 • Ispitivanje električnih instalacija (otpor izolacije, zaštitne strujne sklopke, izjednačavanje potencijala, neprekinutost zaštitnog vodiča, otpor uzemljivača)
 • Ispitivanje tipkala za isključenje električne energije u slučaju nužde
 • Ispitivanje sigurnosne protupanične rasvjete
 • Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje (gromobranske instalacije)
 • Ispitivanje stabilnih sustava za otkrivanje, dojavu i gašenje požara:
 • sustav za otkrivanje i dojavu požara
 • sustav za gašenje požara plinskim sredstvima
 • sustav za gašenje požara pjenom
 • sustav za gašenje požara vodom
 • sustav za gašenje požara vodenom maglom
 • sustav za gašenje požara prahom
 • sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • hidrantska mreža
 • uređaji i instalacije za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija
 • Ispitivanje sustava protupožarnih vrata
 • Ispitivanje sustava protupožarnih zaklopki
 • Ispitivanje sustava za odimljavanje
 • Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija