Što je energetski certifikat?

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju a od 01. siječnja 2016. godine obvezu pribavljanja energetskog cerifikata imaju i zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 ili se radi o posebnom dijelu zgrade koji se nalazi u zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 bez obzira na površinu tog posebnog dijela.

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetika

 • Energetski pregledi zgrada
 • Izdavanje energetskih certifikata za zgrade (jednostavni i složeni objekti)
 • Izrada projekata provedbe mjera za povećanje energetske učinkovitosti zgrada

Projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem radova:

 • projekti visokogradnje i niskogradnje
 • etažiranja
 • stručni nadzor na građevinskim radovima
 • stručni nadzor na poslovima za sve strojarske instalacije u graditeljstvu
 • voditelj radilišta za sve strojarske instalacije na objektima
 • voditelj građenja i rušenja svih objekata
 • projektiranje elektroinstalacija
 • ovjera projektne strojarske dokumentacije i supotpisnik projekta
 • nadzor nad izvođenjem strojarskih i električnih instalacija u graditeljstvu i građevinskih radova
 • voditelji jednostavnijih radova
 • ovjeravanje dokumentacije navedenih poslova i supotpisnici projekata
 • vještačenja iz područja graditeljstva i procjene nekretnina
 • vođenje investicija od faze izrade podloge za lokacijsku dozvolu do tehničkog pregleda
 • savjetodavne usluge pri odabiru izvoditelja radova uz izradu natječajne i ugovorne dokumentacije
 • legalizacija nezakonito izgrađenih objekata/građevina